Hjem

 

Skaber klare normer - Reducerer risikoadfærd - Modvirker gruppepres - Styrker fællesskabet

 

"Vi bliver os selv gennem alle andre"


Lev Vygotsky


"De andre gør det jo også!"


En sætning de fleste lærere og forældre ofte bliver konfronteret med...


Unge har ofte overdrevne forestillinger om, hvad "de andre" jævnaldrende gør. Når de får kendskab til kammeraternes/jævnaldrendes reelle adfærd, påvirker det dem i samme retning, fordi de "pejler" deres adfærd i retning af hvad de forestiller sig er normen/forventningen blandt jævnaldrende og i deres nære fællesskaber.


Der er de senere år blevet mere fokus på, at risikoadfærd ikke blot skyldes manglende viden, sociale problemer, dårlig opdragelse, aggressiv personlighed eller andre individuelle problemer. Risikoadfærd er også et socialt fænomen. 


Forskning har vist, at vi mennesker (i særdeleshed i børne- og ungdomsårene) forsøger at leve op til det, vi tror er andres forventninger til os. Det har imidlertid vist sig, at forestillingerne om andres forventninger ofte er forkerte og har en tendens til at være forvrængede og præget af sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Mange tror, at andre mennesker er mere risikovillige, end de selv er, og forsøger at leve op til det – en tendens, der specielt er udbredt i de unge år, hvor kammerater og det sociale liv har stor betydning i de unges livsverden.

 

Social pejling er en forebyggelsesmetode til korrektion af sociale misforståelser med det formål at nedbringe eller fjerne et fiktivt forventningspres, som kan få mennesker til at handle i modstrid med deres egne ønsker og/eller overbevisning, og derigennem nedbringe risikoadfærd. Gennem metoden kan der arbejdes med unges forhold til risikoadfærd som f.eks. rygning og alkohol, og det har vist sig at kunne begrænse de unges misforståede forestillinger om andre og nedbringe de unges risikoadfærd.

"Vi havde besøg af Andreas i vores barns klasse. Da jeg fik invitationen var jeg overrasket, og tænkte allerede! Men i løbet af aftenen gav det rigtig god mening. Jeg blev udsat for flere dilemmaer som jeg ikke havde tænkt over før, i forhold til hvad jeg/vi som forældre vil forbyde/tillade. Det er rigtig godt at tage denne snak som klasse og som forældre på et tidligt tidspunkt så børnene kan få klare udmeldinger med gennemtænkte begrundelser. Det gør dem mere trygge, og gør samarbejdet forældre/barn langt bedre, når de føler vi har styr på det. Så tak fordi vi blev sat i gang med den snak."

Forælder til barn i 7. klasse

Det tilbyder jeg

 

Socialpejling.dk henvender sig til kommuner, uddannelsesinstitutioner, foreninger, klubber og andre organisationer, som beskæftiger sig med børn og unges læring og trivsel og som ønsker at sætte det gode fællesskab og børnenes trivsel  på dagsordenen. Jeg faciliterer oplæg og workshops til elever, forældre og fagpersoner skræddersyet til deres forudsætninger og behov med udgangspunkt i mit unikke undervisningskoncept "Helt normalt?". Konceptet er udviklet i 2018 på baggrund af de nyeste evalueringer og anbefalinger af tidligere videnskabelige forsøg med social pejling (Ringstedforsøget, Aarhuseksperimentet m.fl.) samt flere års undervisningserfaring med metoden.

"Jeg synes Andreas´ oplæg var tankevækkende. Ting jeg tænkte var meget naturligt, var ikke naturligt for andre. Det var rart at høre andre forældres overvejelser omkring deres børn/unge og rygning og alkohol. Det giver et godt fundament for enighed og aftaler i klassen, så alle føler sig hørt."

Forælder til barn i 6. klasse

 

ELEVOPLÆG

 

Jeg  kombinerer evidensbaseret metodisk tilgang til forebyggelse med leg, elev-inddragelse, dialog og bevægelse. 

 

Læs mere

FORÆLDREOPLÆG

 

Alle de andre får lov!

Eller gør de?

Et bedre kendskab til "de andres" normer/holdninger i forældregruppen og aftaler omkring regler og rammer smitter af på børnefællesskabet

 

Læs mere

UNDERVISNINGSKONCEPT

 

Implementér social pejling i din organisation.

 Gennem et 1-dages forløb klædes fagfolk på til at varetage undervisningsforløb og forældremøder med udgangspunkt i metoden social pejling og undervisningskonceptet

"Helt Normalt?"

 

Læs mere

Vi bliver os selv gennem alle andre

 

 

LEV VYGOTSKY

KONTAKT MIG

61 65 24 69

Info@socialpejling.dk

CVR: 39765926

© Copyright. All Rights Reserved.