Hjem

 

"Vi bliver os selv gennem andre"


Lev Vygotsky

Intervention i fællesskaber


Alle de andre gør det! Eller gør de?

Hvad er normalt og hvilke forventninger behøver jeg (ikke) leve op til? Klare normer skaber tryghed i fællesskabet blandt børn og unge.

Forældreoplæg


Alle de andre foældre giver lov! Eller gør de?

Et bedre kendskab til "de andre" forældres normer/holdninger i forældregruppen og aftaler omkring regler og rammer smitter af på børnefællesskabet

Opkvalificering af fagpersoner


Udvikling af undervisningsmateriale og opkvalificering af fagpersoner


De andre gør det jo også! - eller gør de?


Børn og unge har ofte overdrevne forestillinger om, hvad "de andre" jævnaldrende gør - særligt når det kommer til risikoadfærd (eks. rygning, indtag af alkohol, brug af euforiserende stoffer mm.). Når de får kendskab til kammeraternes/jævnaldrendes reelle og mindre risikobetonede adfærd, påvirker det dem i samme retning, fordi de "pejler" deres adfærd i retning af, hvad de forestiller sig er normen/forventningen blandt jævnaldrende og i deres nære fællesskaber. Det de tror er normen kan hurtigt blive normen, hvis der ikke eksisterer klare normer i fællesskabet.


Der er de senere år blevet mere fokus på, at risikoadfærd ikke blot skyldes manglende viden, sociale problemer, dårlig opdragelse, aggressiv personlighed eller andre individuelle problemer. Risikoadfærd er også et socialt fænomen. 


Forskning har vist, at vi mennesker (i særdeleshed i børne- og ungdomsårene) forsøger at leve op til det, vi tror er andres forventninger til os. Det har imidlertid vist sig, at forestillingerne om andres forventninger ofte er forkerte og har en tendens til at være forvrængede og præget af overdrivelse og misforståelser. Mange tror, at andre mennesker er mere risikovillige, end de selv er, og forsøger at leve op til det – en tendens, der specielt er udbredt i de unge år, hvor kammerater og det sociale liv har stor betydning i de unges livsverden.

 

Social pejling er en forebyggelsesmetode til korrektion af sociale misforståelser med det formål at nedbringe eller fjerne et fiktivt forventningspres, som kan få mennesker til at handle i modstrid med deres egne ønsker og/eller overbevisning, og derigennem nedbringe risikoadfærd. Gennem metoden kan der arbejdes med unges forhold til risikoadfærd som f.eks. rygning og alkohol, og det har vist sig at kunne begrænse de unges misforståede forestillinger om andre og nedbringe de unges risikoadfærd.


"Vi havde besøg af Andreas i vores barns klasse. Da jeg fik invitationen var jeg overrasket, og tænkte allerede! Men i løbet af aftenen gav det rigtig god mening. Jeg blev udsat for flere dilemmaer som jeg ikke havde tænkt over før, i forhold til hvad jeg/vi som forældre vil forbyde/tillade. Det er rigtig godt at tage denne snak som klasse og som forældre på et tidligt tidspunkt så børnene kan få klare udmeldinger med gennemtænkte begrundelser. Det gør dem mere trygge, og gør samarbejdet forældre/barn langt bedre, når de føler vi har styr på det."


Forælder til barn i 7. klasseMetodik der virker - og efterlader indtryk


I perioden 2001—2004 gennemførtes ”Ringstedforsøget” for 11 -24 årige i Ringsted. Forsøget omhandlede bl.a. metoden social pejling, og det viste bl.a. at social pejling giver bedre forebyggelsesresultater end det normale fokus på viden og holdninger i form af oplysnings- eller "skræmmekampagner".


Forsøget viste, at elever i 5. og 6. klasse blev påvirket væsentligt holdningsmæssigt og udviklede væsentlig mindre risikoadfærd end andre børn på deres alder, som ikke havde gennemgået forløb i social pejling. Ét år efter forsøget var forsøgsgruppens alkoholforbrug således 39% mindre, deres rygning 38 procent mindre og deres straffelovskriminalitet ca. 50 procent mindre end kontrolgruppen, som ikke havde gennemgået tilsvarendeforløb i social pejling.


I perioden 2009-2011 blev der i Aarhus gennemført et tilsvarende forskningsprojekt ”Aarhus Eksperimentet” for 2 skolers 4., 5. og 6. klasser. Ved projektets afslutning havde de 2 projektskoler sammenlignet med 2 kontrolskoler uden social pejling f.eks. 50% færre, der havde prøvet at ryge flere gange og 50% færre med en registreret straffelovsovertrædelse

Det tilbyder jeg

 

Socialpejling.dk henvender sig til kommuner, uddannelsesinstitutioner, foreninger, klubber og andre organisationer, som beskæftiger sig med børn og unges læring og trivsel og som ønsker at sætte forebyggelse af risikoadfærd samt udvikling af de gode og trygge børne-/ungefællesskaber på dagsordenen.


Jeg faciliterer oplæg og workshops til elever, forældre og fagpersoner skræddersyet til deres forudsætninger og behov med udgangspunkt i mit unikke undervisningskoncept "Helt normalt?". Konceptet er udviklet i 2018 på baggrund af de nyeste evalueringer og anbefalinger af tidligere videnskabelige forsøg med social pejling (Ringstedforsøget, Aarhuseksperimentet m.fl.) samt flere års undervisningserfaring med metoden.

 

ELEVOPLÆG

 

Jeg  kombinerer evidensbaseret metodisk tilgang til forebyggelse med leg, elev-inddragelse, dialog og bevægelse. 

 

Læs mere

FORÆLDREOPLÆG

 

Alle de andre får lov!

Eller gør de?

Et bedre kendskab til "de andres" normer/holdninger i forældregruppen og aftaler omkring regler og rammer smitter af på børnefællesskabet

 

Læs mere

OPKVALIFICERING

 

Implementér social pejling i din organisation.

 Gennem et 1-dages forløb klædes fagfolk på til at varetage undervisningsforløb og forældremøder med udgangspunkt i metoden social pejling og undervisningskonceptet

"Helt Normalt?"

 

Læs mere

Jeg synes Andreas´ oplæg var tankevækkende. Ting jeg tænkte var meget naturligt, var ikke naturligt for andre. Det var rart at høre andre forældres overvejelser omkring deres børn/unge og rygning og alkohol. Det giver et godt fundament for enighed og aftaler i klassen, så alle føler sig hørt."


 

Forælder til barn i 6. klasse

KONTAKT MIG

61 65 24 69

Info@socialpejling.dk

CVR: 39765926

© Copyright. All Rights Reserved.