Om mig

OM MIG

Andreas Knudsen

 

Jeg har gennem de sidste 16 år beskæftiget mig med børn og unges udvikling, læring og trivsel i forskellige menneskebehandlende organisationer som bl.a. SSP-konsulent, lærer, aflastningsforælder, politibetjent mv.

Min mangeartede erhvervsfaglige baggrund har givet mig et solidt pædagogisk og didaktisk fundament for at videreudvikle og implementere metoden social pejling, som jeg anser for at være den mest veldokumenterede forebyggelsesmetode ift. risikoadfærd blandt børn og unge.

Jeg har bred erfaring med at udvikle og implementere undervisningsforløb og har gennem de senere år beskæftiget mig indgående med social pejling i teori og praksis. I skoleåret 2017/2018 forestod jeg bl.a. implementeringen af 36 indsatser på klasseniveau på 6.-7. årgang med tilhørende forældremøder i Kalundborg Kommune. I forlængelse af dette har man i kommunen besluttet, at indarbejde social pejling som en obligatorisk del af årsplanen allerede fra 5. klasse.

Socialpejling.dk er stiftet ud fra en forståelse af at klare normer er en forudsætning for at forebygge mistrivsel og risikoadfærd og skabe trivsel, social kapital og sunde børnefællesskaber.

 

 

 

Min vision:

At skabe klare normer og reducere sociale misforståelser blandt børn og unge for derigennem at forebygge risikoadfærd og styrke børnefællesskaber

Uddannelse

 

  • Læreruddannelsen (professionsbachelor), Holbæk Seminarium, 2006
  • Politiets grunduddannelse, Politiskolen, 2009
  • Diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser, UCC København, 2014
  • Masteruddannelse i politivirksomhed, Aalborg Universitet, 2016

Erhvervserfaring


Folkeskole-/ungdomsskolelærer og SSP-kontaktperson

Holbæk Kommune, 2003-2013


Politiassistent / efterforsker / uddannelseleder

Rigspolitiet/Midt- og Vestsjællands Politi, 2006-2016


SSP-koordinator

Kalundborg Kommune, 2016-KONTAKT MIG

61 65 24 69

Info@socialpejling.dk

CVR: 39765926

© Copyright. All Rights Reserved.