Forældreoplæg

FORÆLDREOPLÆG

 

Forældreoplægget er normeret til 1½ time, men kan tilrettelægges til 1 time, hvis skolen ønsker at indarbejde andre emner/temaer på forældremødet. Det anbefales, at der forud for afvikling af forældreoplægget har været afviklet undervisning af forældrenes børn, så der tages afsæt i børnenes data og forudsætninger. 

 

Formål

Der er en direkte sammenhæng mellem børn og unges risikoadfærd - eks. hvor meget de ryger og drikker, og hvilke aftaler, de har med deres forældre omkring dette. Unge, hvis forældre sætter klare rammer, ryger/drikker mindre end unge, hvis forældre ikke sætter grænser. Forældres grænser præges dog ofte af, hvor "de andre" forældres grænser opleves at være (hvilket ofte beror på sociale misforståelser blandt forældrene...).

 

De overordnede formål med forældremødet er derfor, at forældrene skal motiveres til at:

- Tage stilling til hvor deres grænser går

- Gå i dialog med deres børn og de andre forældre

- Lave aftaler

 

Indhold

Forældreoplægget tager udgangspunkt i resultaterne fra elevernes sociale pejling i klassen, hvor elevernes egne holdninger, erfaringer og forestillinger om klassekammeraters og jævnaldrendes risikovillighed i forhold til bestemte former for risikoadfærd (afhængig af målgruppen) afdækkes. I planlægningen af forældreoplægget tages der, i dialog med lærerteamet, højde for resultataerne af den sociale pejling, så fokus lægges på de områder som vurderes mest relevante og af størst betydning for klassefællesskabet.

Oplægget udføres med skiftende arbejdsformer som plenum-undervisning og dialog-øvelser, hvor forældrene i fællesskab skal foretage aktive vurderinger og tage stilling til forskellige statements og dilemmaer, som knytter sig til de former for risikoadfærd, som behandles i undervisningen.

 

Materialer

Alle materialer til brug for forløbet medbringes af underviseren. Dog forudsættes det, at der i undervisningslokalet er internetadgang og projekto med lydfunktion til rådighed.

 


 

KONTAKT MIG

61 65 24 69

Info@socialpejling.dk

CVR: 39765926

© Copyright. All Rights Reserved.